Skip to content

Kestävä standardi

BioArcticin tärkein panos kestävään tulevaisuuteen on turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden kehittäminen keskushermoston rappeumasairauksien hoitoon. Teemme korkealaatuista tutkimusta, joka edistää kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämistä yhteiskunnan terveyshaasteisiin. Sitoudumme yhdistämään taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä kaikilla toimintamme tasoilla, parantamaan jatkuvasti menettelytapojamme, laadunvarmistusjärjestelmiämme ja työympäristöämme sekä minimoimaan ympäristövaikutuksia omassa toiminnassamme. 

Toimintamme tavoitteena on olla läpinäkyvää ja ilmentää luovuutta ja kunnioitusta kaikkia sidosryhmiämme kohtaan tasa-arvoisesti. Yhteistyömme kumppaneidemme kanssa on suunniteltu edistämään kestävää kehitystä ja arvonluontia. Olemme tunnistaneet toimintaamme liittyvät selkeät tavoitteet kolmella pääalueella: kestävä työntekijöiden osallistuminen, kestävä resurssien käyttö ja kestävät liiketoimintaprosessit. Näiden toimenpiteiden avulla pyrimme asettamaan standardin, joka ulottuu lääkekehityksen lisäksi koko organisaatiomme toimintaan. 

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden tahojen kanssa

BioArctic tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa sairauksien ymmärtämiseksi ja uusien lääkkeiden kehittämiseksi sairauksiin, joihin ei vielä ole hoitoa. Varmistaakseen läpinäkyvyyden BioArctic raportoi tiedot taloudellisesta yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten, terveydenhuollon organisaatioiden, sekä potilasjärjestöjen kanssa. Noudatamme Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n säännöstöä taloudellisen yhteistyön raportoinnissa. Noudatamme Suomen lakia ja yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).